Bankacılık otomasyonu, finansal ve posta teknolojileri
 
  Get Consultation
 
 

Ошибка!

- Enter your name
 
 

Ошибка!

- Please enter a valid E-mail
 
 
 
 
CAPTCHA
 

Ошибка!

- You entered the wrong security code
 
 
Send
 

Thank you. Your request is passed to the specialist in charge.

 
 
 
 

PROJE UYGULAMA METODOLOJİSİ

Colvir Bankacılık Sistemi Yazılımları geliştirmektedir ve Bankacılık sistemi projelerini ISO-9001 tabanlı STEPS/X modeline uyumlu, sistemlerin esneklikten taviz vermeksizin, planlanan zamanda uygulanacak biçimde üretildiğini, müşterinin gereksinimlerini karşıladığını, müşteriye sözleşme ile taahhüt ettiği yüklenimleri yerine getireceğini güvence altına alan bir metodoloji uygulamaktadır. 

Colvirin STEPS/X metodolojisi planlama, uygulama ve Bankacılık sistemi projelerinin başarılı şekilde kurulumunu sağlamaya yönelik planlama, uygulama ve gerekli hizmetlerin yürütülmesini ilişkin adım adım yapılandırılmış bir yaklaşımdır.

PRINCE

PRINCE (Projects in Controled Environment) projelerin organizasyonunu, yönetimini ve kontrolünü kapsayan bir proje yönetimi metodudur. PRINCE, 1989 yılında Birleşik Krallık Devletince IT projeleri yönetimi standardı olarak şimdi Office of Government Commerce (OGC) bir parçası olan Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) tarafından geliştirilmiştir. 

Oluşturulmasından buyana PRINCE metodolojisi devlet ve özel sektör tarafından yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır ve halihazırda Birleşik Krallıkta defacto proje yönetimi standardı haline gelmiştir. PRINCE IT projeleri için geliştirilmiş bir metot olmasına rağmen, pek çok IT dışı projede de uygulanmaktadır. Metodun son versiyonunun adı PRINCE2'dir, mevcut kullanıcıların gereksinimlerini dahil ederek, yeknesaklaşmış uygulamaları kullanarak her türden projenin yönetilmesine ilişkin jenerik nitelikli metot haline dönüşmüştür.

Metodolojinin dizayn ve geliştirme çalışmaları OGC ile sözleşmeli devlet ve özel sektörde çalışan 150'yi aşkın proje yönetimi alan uzmanı tarafından oluşturulan konsorsiyumca, çok değerli geri bildirimlerin elde edilmesine vesile olan Gözden Geçirme paneli neticesinde tamamlanmıştır. 

PRINCE2

PRINCE2 proje yönetimiyle ilgili hızlı biçimde adapte edilebilen ve ölçeklenen süreç odaklı her türlü projenin yönetilebilmesine ilişkin bir yaklaşımdır. Her süreç ilgili temel girdi ve çıktılarla tanımlanır ve bu esnada ilgili etkinliklerle ulaşılmak istenen amaç ve hangi etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirlenir.

Text here....
.